Certificare produse


Prin certificarea conformităţii unui produs se înţelege o acţiune a unei terţe părţi care dovedeşte încrederea că un produs, identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un alt document normativ (conform Legii nr. 608/2001). În domeniul reglementat, pentru fiecare categorie de produse sunt necesare una sau o combinaţie a următoarelor proceduri: controlul intern, examinarea de tip, conformitatea cu tipul, asigurarea calităţii producţiei, asigurarea calităţii produsului, verificarea produsului, asigurarea calităţii service-ului.


Certificarea de conformitate a produselor este o activitate complexă care include:

Organismul de certificare eliberează fiecărui furnizor de produse certificate documente oficiale care să permită identificarea următoarelor elemente:

Etapele pentru certificare produse

Consaltis Consultanţă şi Audit vă asistă pe parcursul întregului proces de certificare produse, având grijă ca totul să se desfăşoare astfel încât să obţineţi cu succes certificarea produselor.


Despre noi


Consaltis Consultanţă şi Audit este o companie românească de consultanţă înfiinţată pentru a ajuta companiile în vederea implementării sistemelor de management în baza standardelor internaţionale, certificării produselor şi optimizarea proceselor de afaceri. Pentru o prezentare detaliată a standardelor şi a ofertei comerciale, vă rugăm să ne contactaţi pentru a stabili o întâlnire.